Det er med stor sorg, at DBL-Koonso må meddele jer om

Det er med stor sorg, at DBL-Koonso må meddele jer om
en dyb tragedie.

Pascal Zapre fra Burkina Faso døde på Odense Sygehus (OUH) af hjertestop den 15. september 2018.

Det blev en meget tragisk afslutning på en helt fantastisk oplevelse for den 52 årige sekretær i AESF (Association Education Sans frontiere) professor Pascal Zapre.

Pascal kom for første gang til Danmark den 21. august 2018 for, sammen med formanden Michel Lamboye Dieni, at afholde møde med deres samarbejdspartner i Danmark DBL-KOONSO (Danish Burkinabe Link) vedr. vores humanitære arbejde siden starten i nov. 2011, samt hente og pakke hospitalsudstyr til forsendelse af den 7 container til Burkina Faso.

Under opholdet har Pascal og Michel derudover været gæstelærer på Alssund Gymnasium og EUCsyd for at fortælle om, hvordan arbejdet i Burkina Faso har påvirket indbyggerne set i lyset af de 5 af UN`s 17 Verdensmål.
De sidste tre dage før Pascal døde var Pascal, Michel og undertegnede i København, hvor vi bl.a. var til et møde hos KW Pumper i Værløse. Vi sluttede turen om torsdagen med et besøg på den Burkinske Ambassade, hvor vi fik en meget fin modtagelse. Fredag den 14. sept. havde vi et møde hos AT Solar i Sønderborg, og herefter en lille sightseeing i området. Hen på aftenen blev Pascal dårlig, og med helikopter fløjet fra Sønderborg til Odense Universitetshospital, hvor lægerne kæmpede for hans liv til det sidste.

Det er med en stor sorg at vi alle, i såvel Burkina Faso som i Danmark, siger farvel til et meget stort menneske, hvis ”hjerte” bankede for at forbedre de barske levevilkår for sine medmennesker i et land, hvor de allermest basale ting, så som rent drikkevand, en varieret kost og undervisning er en stor mangel vare.

Pascal efterlader sig sin hustru og tre børn på henholdsvis
7 -19 og 21 år.

DBL-KOONSO vil arbejde for, at den lille familie fortsat kan blive boende i deres beskedne hjem i hovedstaden Ouagadougou, og at den lille dreng på 7 år kan fortsætte sin skolegang, og de to store piger kan forsætte deres studier på universitetet i Ouagadougou.

I kærlighed og taknemmelighed en sidste hilsen og en stor TAK fordi vi i DBL-KOONSO fik den mulighed at lære dette store menneske Pascal Zapre at kende.

Må Pascal hvile i fred og kærlighed hos sin GUD.

På vegne af DBL-KOONSO og alle der følger vores arbejde.

Aase Bonde
Formand

www.burkinaskole.dk

Aase Bonde, Burkina, skolen i Tourouba Vestafrika.