Burkinaskole

Glædelig nyhed:

DBL-KOONSO er meget taknemmelig over at meddele vore interesserede læsere, at tvillingerne Maxime og Martin, …..der lever sammen med deres døvstumme far i Tourouba,…. fra skoleåret 1. oktober 2020 får sponsoreret deres 6 års grundskoleforløb i Primærgrundskolen i landsbyen Tourouba.
Beløbet dækker:
a. skolepenge b. skolebøger c. skolemad 

Tvillingeprojektet sponsoreres af DBL-KOONSO`s sponsor:

 

DBL-KOONSO er meget taknemmelig over at meddele vore interesserede læsere, at 3 elever fra Tourouba: Forogo Odile, Dieni Noèlie og Diallo Hamidou, og eleven Sadrac fra Tougan, fra 1. oktober 2020 har fået et stipendium til at fortsætte fra
Primærgrundskolen over i Secondærskolen i henholdsvis Lankoue og Tougan.
Stipendiet indeholder:
a. Skolepenge b. skolebøger c. skolemad

Projektet sponsoreres af DBL-KOONSO`s sponsor:

DBL-KOONSO`s  humanitære arbejde  i Burkina Faso omfatter:

UNDERVISNING, SUNDHED  OG MILJØ      (omfatter nogle af målsætningerne i de 17 Verdensmål)

SKOLEN I DEN LILLE LANDSBY (med CA. 3.000 INDB.)

Schoolarship

Undervisningsmaterialer (eks. biblioteksbøger, hefter og blyanter)

Vedligeholdelse af skolen indtil den dag landsbyens indbyggere får en køkkenhave, hvorefter de selv kan vedligeholde skolen.

VANDPROJEKT I DEN LILLE LANDSBY

Rent drikkevand

En økologisk køkkenhave

BØRN OG UNGE I DEN LILLE LANDSBY

Fadder

HOSPITALSUDSTYR TIL HOSPITALER OG SUNDHEDSCENTRE SUNDHED

Foreningens humanitære arbejde i Burkina Faso kan støttes af såvel private som virksomheder, enten

via Mobil Pay  2124 7598  v/kasserer Leon Møller

eller ved bankoverførsel Danske Bank reg# 1551 konto 11011934.

Følg udviklingen af foreningens  9 årige arbejde via:  Facebook og    www.burkinaskole.dk

Aase Bonde, Burkina, skolen i Tourouba Vestafrika.