De 17 verdensmål

DBL-KOONSO (Danish Burkinabe Link)

EN HUMANITÆR DANSK NGO FORENING, SOM SIDEN NOV. 2011 ARBEJDER MED

UNDERVISNING, SUNDHED OG MILJØ

FORENINGENS ARBEJDE BERØRER FLERE AF DE 17 VERDENSMÅL I BURKINA FASO

Projekterne omfatter:

 1. SKOLEN I TOUROUBA
  •  Scholarship
  • Undervisningsmateriale (eks. biblioteksbøger, hefter og blyanter)
  • Vedligeholdelse af skolen indtil de får en køkkenhave

2. VANDPROJEKT I TOUROUBA

  • Rent drikkevand
  • En økologisk køkkenhave
  • På sigt en planteskole og en Animal farm

3. BØRN OG UNGE I TOUROUBA

  • Fadder for udsatte børn og unge

4. HOSPITALSUDSTYR TIL HOSPITAL OG SUNDHEDSCENTRE

  • Sundhedscenter i Tourouba

Visionen er gennem hjælp til selvhjælp,
at gøre den lille landsby Tourouba selvforsynende gennem opbygning af et basisfundament, der giver indbyggerne mulighed for selv at tage vare på deres familie, sende børnene på videre- uddannelse og opbygge nye små værksteder, fordi gennem rent drikkevand og en økologisk køkkenhave vil sundheden stige betydeligt, og dødeligheden blandt børn falde drastisk. Derudover vil arbejdsløsheden falde fra ca. 85% ned til ca. 25% for såvel kvinder som mænd året igennem, – og penge vil komme i omløb.

FN’S 17 VERDENSMÅL FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING

Aase Bonde, Burkina, skolen i Tourouba Vestafrika.