Hvad er der sket i 2020

Opdatering af Danmarksturen

Mens mange danskere holder sommerferie, så har Aase Bonde valgt at bruge sommeren på at samle penge ind til en lille landsby i Burkina Faso, hvor et af målene bl.a. er, at få etableret rent drikkevand og vandforsyning til en køkkenhave – den dag det lykkes kan hele landsbyen på ca. 3.000 indbyggere nemlig klare sig selv fremadrettet.

”Selvom der for mange fortsat er corona-krise, så er det stadigt meget vigtigt at hjælpe andre steder i verden, og det har altid været mit mål at få lov til at hjælpe i Afrika, hvilket jo aldrig er for sent”, udtaler Aase og smiler, fordi hun bliver 77 år den 4. september.

Det er på denne baggrund, at hun i uge 29 og 30 kører Danmark rundt på en Indian motorcykel, og årsagen til turen er ganske simpel. Det er som signal på, ”at det aldrig er for sent, at gøre det man brænder for” eller med andre ord, at gøre en forskel i verden,….og så var hun så heldig, at få lov til at låne denne flotte Indian  motorcykel af en forhandler i Horsens, som gerne vil støtte op om det humanitære  arbejde i Burkina Faso.

Det er ikke første gang, at Aase hjælper i Afrika, hvilket har været hendes drøm siden studietiden på   Den Sønderjyske Sygeplejeskole, Sønderborg. Faktisk står hun bag opførslen af en seksklasses Primærgrundskole, som i dag har ca. 550 elever, drenge og piger, samt 9 lærer tilknyttet. Noget Aase selv har med finansieret, da det har været svært at finde sponsorer til bl.a. mursten.

Endvidere har foreningen stiftet et fodboldhold for drenge og en væveforening for unge og udsatte piger i landsbyen. Via hospitals udstyr fra Danmark er der siden 2014 bl.a. etableret en røntgen afdeling, flere fødestuer, og flere tandklinikker. Udstyret har også bevirket, at seks hospitaler er blevet opkvalificeret på grund af bedre undersøgelses- og behandlingsmuligheder.

Arbejdet i Burkina Faso har gennem årene  påvirket flere af de 17 Verdensmål.

I det hele taget er den bæredygtige tilgang til projekterne meget vigtigt for Aase, så de kan leve videre, når hun engang slipper styret. Derfor er arbejdet også funderet i den humanitære danske NGO forening ved navn DBL-KOONSO (Danish – Burkinabe – Link)

Foreningens humanitære arbejde i Burkina Faso kan støttes af såvel private som virksomheder, enten

via Mobil Pay  2124 7598  v/kasserer Leon Møller

eller ved bankoverførsel Danske Bank reg# 1551 konto 11011934.

Følg udviklingen af foreningens  9 årige arbejde via:  Facebook og    www.burkinaskole.dk

OPDATERING AF AASE’S DANMARKSTUR

På turen Danmark rundt har jeg mødt mange dejlige og interessante mennesker, som har givet udtryk for, at det er meget vigtigt, at vi alle hjælper til med at få vores klode i balance igen. Det gælder såvel indenfor mineraler, planter, som dyr og mennesker med hensyntagen til hvert enkelt lands forudsætninger.

Rigtig mange mennesker har fulgt mig på Facebook og sendt små søde og opmuntrende ord, når jeg i regn og stærk blæst kørte af sted på landevejene. Også mange burkinere har sendt mig kærlige og styrkende ord med på vejen. Blandt andet er den lille landsby Tourouba af familier og venner dagligt blevet informeret om, hvor jeg nu befandt mig, og det har tilsammen fyldt mit hjerte med en indre varme, og givet mig kraft og styrke til at klare turen.

Danmark rundt har dags dato indbragt 43.650 kr. til foreningens humanitære arbejde i Tourouba, det er helt fantastisk og har været hele turen værd.

På bestyrelsens og egne vegne sender vi alle donorerne en stor og hjertelig tak.

En helt speciel tak sendes til de to personer, som frivilligt har tilbudt at opdatere vores hjemmeside. Vi har til venlig orientering valgt en webmaster i vores nærområde.

Vi vil fortsat være at følge på Facebook og på vores hjemmeside.

Ønsker du at blive medlem er den årlige kontingent:
200,- kr / 300,- kr for par.
Mobil Pay: 2124 7598 v/ kasserer Leon Møller
Danske Bank: reg# 1551 konto 11011934.

 

Pressemeddelelse: 03.08.20

Herregaardernes åbent hus dag søndag den 16. august på Billeskov Gods på vestfyn.
Kom og mød ildsjælen Aase Bonde på 76 år på Billeskov Gods.
I nov. 2011 rejste undertegnede til Burkina Faso for at opføre en helt ny treklasses Primærgrundskole i den lille landsby Tourouba med ca 3.000 indbyggere i Burkina Faso. Skolen blev indviet den 12. maj 2012. Lige før min afrejse stiftede jeg den danske NGO forening DBL-KOONSO (Danish Burkinabe Link), som allerede året efter total renoverede Touroubas gamle treklasses Primærgrundskole, som blev færdig i marts 2013.
Skolen har tilsammen ca 550 elever og 9 lærer.
Resultatet er, at elevantallet er gået fra ca 117 ned til ca 65 elever pr klasse, og at der årligt ved de store elevers National Eksamen består ca. 83 – 85% mod før kun ca 8 – 10 % af alle afgangselever, som er såvel piger som drenge.
To foreninger, ”Fodbold for miljø” og væveforeningen ”Song Taabaa” er blevet etableret i landsbyen Tourouba med ca 3.000 indbyggere, og er med til at udvikle det sociale miljø og samarbejde.
DBL-KOONSO og vores samarbejdspartner i Burkina Faso AESF (Association Education Sans Frontiere)
arbejder med Uddannelse, Sundhed og Miljø, og har igennem vores arbejde berørt flere af de 17 verdensmål.
Billeskov Gods er blandt vore sponsorer og formidlere til sundhedssektoren og vi har sendt 7 containere fra BWS og GTS til Burkina Faso med hovedsageligt hospitalsudstyr fra hospitalerne i Region Syd, Responce, Falck og Dentronic/Plandent . Det har resulteret i, at burkinerne har fået etableret tandklinikker, en røntgenafdeling, en fødeafdeling, og 6 hospitaler i Reg. Boucle du Mouhoun er blevet opkvalificeret på grund af bedre undersøgelses og behandlingsmuligheder, hvor de bl.a. nu modtager hjertepatienter. (Ministeriet har opført en ny bygning til en røntgenafdeling og en fødeklinik.)
Et af foreningens mål er, at få et vandprojekt i Tourouba, som indeholder ”rent drikkevand” og ”en økologisk køkkenhave”. Først herefter har indbyggerne ved ”hjælp til selvhjælp” mulighed for selv at skabe sig en bærende fremtid, nøjagtigt som i Danmark for ca 75 år siden, fordi sundheden vil stige p.g.a. rent drikkevand, og en varieret kost. Børnedødeligheden vil falde betydeligt, og arbejdsløsheden vil falde drastisk fra ca 85% ned til ca 15-20 % for såvel kvinder som mænd. Ved salg af overskydende grønsager vil der komme penge i omløb, så det kan medføre, at der med tiden vil opstå små smedeværksteder m.m. i landsbyen, og fundamentet til en bedre og bærende fremtid er hermed lagt.
På baggrund af foreningens ovenstående mål og undertegnedes store ønske om at se målet blive realiseret indenfor en overskuelig fremtid, har jeg her i 2020 valgt at køre Danmark rundt på en stor sponsoreret ny Indian Scout 1200 95 hk motorcykel fra MC Jensen Horsens i uge 29 og 30 i håb om, at vi kan få økonomisk mulighed for en gang for alle, at løfte levevilkårene for de ca 3.000 indbyggere i Tourouba. At være med til at give burkinerne muligheden for at skabe sig selv en bærende fremtid med muligheder for at sende deres børn på videregående uddannelser, og senere etablere planteskoler, animalfarm m.m. i området er min
bagvedliggende drivkraft til, at jeg i en alder af 76 år
(f. 04.09.43) turde køre Danmark rundt på en stor Indian Scout motorcykel, fordi håbet og glæden om måske at få lov til at se den lille landsby klare sig selv, er større end frygten at køre turen Danmark rundt på en Indian Scout.
Det skulle glæde mig at møde dig/jer personligt her på Billeskov Gods mellem kl. 13.00 – 16.00 hvis I har lyst til at støtte mit/foreningens humanitære arbejde i Afrika.
Er der spørgsmål er man velkommen til at kontakte:
Aase Bonde
Mobil: +45 2344 7177
www.burkinaskole.dk

 

Aase Bonde, Burkina, skolen i Tourouba Vestafrika.