Hvordan bruges pengene

Hvad går pengene til:
Når skolen står klar har alle børnene i landsbyen mulighed for at komme i skole. Den nye skole kan optage 60 – 70 børn hvert år i forhold til den gamle udslidte skole, hvor der kun er optagelse af ca 60 børn hvert andet år. Elevtallet vil blive sænket fra de nuværende 116 ned til 60 elever pr. klasse. Dette vil betyde en klar forbedring i kvaliteten af indlæringen. I vores planer indgår også et særskilt køkken, et kontor, og to separate toiletter plus nødvendigt inventar, tre lærerboliger, en brønd, og et hegn, samt solarenergi, som vil betyde, at skolen også kan bruges til aftenundervisning for de voksne fra landsbyen, som ikke har haft mulighed for at gå i skole. Indenfor hegnet og i nærheden af brønden indrettes der køkkenhave, så kvinderne har mulighed for at dyrke afgrøder også i tørkeperioderne, for derigennem at holde sulten på afstand. Hele denne udvikling vil tilsammen få betydning for hele landsbyens fremtidige udvikling, og ikke mindst virke som en dominoeffekt på de omkringliggende landsbyer.

En tidsplan:
Selve skolen koster 420.000 kr at bygge, og tidsplanen er ca 4½ måned.
Under hele bygningsfasen vil undertegnede være tilstede i Burkina Faso og følge projektets udvikling.
Projektets bæredygtighed sikres via samarbejdsaftalen med den Burkinske forening AESF (Association Education Sanc Frontiere), regeringen, the Village Counsil for Development, the Parent Association Bureau, og the watchman. Tilsammen overtager de det fulde ansvar for skolens vedligeholdelse og de løbende udgifter incl. lærerlønningerne.
Ps. Når skolen forhåbentlig inden alt for længe er en realitet, vil selve indvielsen blive en oplevelse for livet, som vi i DBL-KOOSO meget gerne vil dele sammen med alle der ønsker at deltage i denne festlighed.
PBV
I kærlighed og taknemmelighed
Aase Bonde

Aase Bonde, Burkina, skolen i Tourouba Vestafrika.