Nyhedsbrev oktober 2015

Nyhedsbrev oktober 2015

Efter en travl og begivenhedsrig sommer hjemme i lille Danmark har foreningen den glædelige meddelelse, at DB-KOONSO igen i år har fået sponseret en 40`containertransport til Burkina Faso af: Blue Water Shipping Esbjerg.

Vi forventer at afsende containeren her sidst i oktober. Også denne gang er der hovedsageligt hospitalsudstyr m.m.. Hospitalsudstyret har vi fået doneret fra Sygehusene i Haderslev, Aabenraa og Sønderborg. Skolemøbler fra Agerskov Ungdomsskole, diverse ting fra loppemarkeder, Botex, Musik med mere, Kontor Syd, Sønderborg Statsskole, Adsbøl Friskole og private.

Sommeren igennem er gået med at søge penge til vore projekter, og at samle udstyr der via hjælp til selvhjælp kan være med til at fremme udviklingen i det store vestafrikanske land Burkina Faso i Sahelbæltet lige Syd for Sahara.
For hvert år jeg har været i Burkina har jeg med egne øjne set, hvordan vandstanden i rigtig mange brønde er sunket væsentligt år for år . ….nogle steder endda fra ½ – 1 meter pr år.
Den globale opvarmning med deraf følgende vandmangel til både mennesker, dyr og planter rykker ubønhørligt nærmere år for år,……..derfor har vi brug for hjælp NU………………..

Aase Bonde, Burkina, skolen i Tourouba Vestafrika.