Opdatering af Aase’s Danmarkstur

På turen Danmark rundt har jeg mødt mange dejlige og interessante mennesker, som har givet udtryk for, at det er meget vigtigt, at vi alle hjælper til med at få vores klode i balance igen. Det gælder såvel indenfor mineraler, planter, som dyr og mennesker med hensyntagen til hvert enkelt lands forudsætninger.

Rigtig mange mennesker har fulgt mig på Facebook og sendt små søde og opmuntrende ord, når jeg i regn og stærk blæst kørte af sted på landevejene. Også mange burkinere har sendt mig kærlige og styrkende ord med på vejen. Blandt andet er den lille landsby Tourouba af familier og venner dagligt blevet informeret om, hvor jeg nu befandt mig, og det har tilsammen fyldt mit hjerte med en indre varme, og givet mig kraft og styrke til at klare turen.

Danmark rundt har dags dato indbragt 43.650 kr. til foreningens humanitære arbejde i Tourouba, det er helt fantastisk og har været hele turen værd.

På bestyrelsens og egne vegne sender vi alle donorerne en stor og hjertelig tak.

En helt speciel tak sendes til de to personer, som frivilligt har tilbudt at opdatere vores hjemmeside. Vi har til venlig orientering valgt en webmaster i vores nærområde.

Vi vil fortsat være at følge på Facebook og på vores hjemmeside.

Ønsker du at blive medlem er den årlige kontingent:
200,- kr / 300,- kr for par.
Mobil Pay: 2124 7598 v/ kasserer Leon Møller
Danske Bank: reg# 1551 konto 11011934.

https://www.burkinaskole.dk/On_the_road_again.mp4

Aase Bonde, Burkina, skolen i Tourouba Vestafrika.