Donationerne går til

1. Sundhedscenter
Formålet er at give de gravide kvinder i Tourouba og de tilhørende 8 landsbyer i området langt bedre muligheder for at få hjælp ved fødsler, og derved nedsætte den store dødelighed for både mor og barn.
2. Vandprojekt A. skal give rent drikkevand til alle indbyggerne i Tourouba, skolen og sundhedscentret for derigennem at hæve sundhedstilstanden.
3. Vandprojekt B. er en køkkenhave, hvor landsbyens kvindeforening kan drive forretning, og forsyne indbyggerne med grøntsager, så de derigennem får en mere varieret kost og dermed hæve deres sundhedstilstand.
4. Uddannelse indenfor sundhed, miljø, skole

Del projekter
5. Schoolarship skal èn gang årligt give de tre dygtigste afgangselever mulighed for at fortsætte i Secondærskolen, der ligger i Lankoue.
6. Husdyrsprojekt skal give landsbyens forening mulighed for blandt andet at drive forretning, for derigennem at højne levestandarden.

Alle projekter er koncentreret i Tourouba i håb om, at den en dag vil stå som et ”pejlemærke” for de omkringliggende landsbyer.

Overordnet Plan
I. Fuldførte projekter (som er fuldt financierede): Ny skole i 2012, renovering af den gamle skole i 2013, og en 40′ og en 20′ container til Burkina Faso i efteråret 2013, samt en 40′ container i henholdsvis 2014 og 2015.
Kommende projekter (som ikke er financierede)
II. Projekter: Sundhedscenter, Boliger, Vandprojekt A. (Rent drikkevand)
III: Delprojekter: Schoolarship, Husdyrsprojekt

Ønsker du at donere har du mulighed for at donere her.
Ønsker du at trække donationen fra i skat bedes du venligst kontakte vores kasserer  

Aase Bonde, Burkina, skolen i Tourouba Vestafrika.