Resume

HISTORIE:
Siden undertegnedes studie tid på ”Den Sønderjyske Sygeplejeskole Sønderborg” i 1963, har jeg haft en meget stærk drøm om ”at hjælpe i Afrika”, ….og det er jo aldrig for sent.

I 2010 fik jeg for første gang mulighed for at komme til Afrika, og landet jeg besøgte blev Burkina Faso. Året efter besluttede jeg at gøre min drøm til virkelighed. Min hjælp skulle gå til at bygge en helt ny skole.
Da det er svært at finde sponsorater til mursten, besluttede jeg i 2011 for egne midler, og i samarbejde med min samarbejdspartner i Burkina Faso, at bygge en ny treklasses Primærgrundskole i den lille bush landsby Tourouba. Til dette formål købte jeg samtidigt en lille Nissan Almera fra 1998, fordi landsbyen lå 140 km t/r fra den by, hvor jeg har lejet et hus, som DBL-KOONSO nu har overtaget lejemålet af..
Inden min afrejse i nov. 2011 stiftede jeg den danske støtteforening DBL-KOONSO (Danish-Burkinabe-Link), som sponserede skoleinventaret.

Den første sten blev lagt den 5. januar 2012 og mindre end 3. mdr. efter stod skolen færdig. Det er helt usædvanligt i Burkina Faso. Indvielsen blev holdt den 12. maj med gæster fra Den Danske Ambassade og Undervisningsministeriet i Ouagadougou.
Allerede året efter kunne DBL-KOONSO med hjælp fra danske sponsorer total renovere den gamle treklasses Primærgrundskole, så den i dag fremstår som en tro kopi af den nye skole. Timeplan var 1½ mdr.

De to bygninger danner tilsammen en seksklasses Primærgrundskole, og har i dag ca 508 elever (piger og drenge) og 9 lærere. Antal elever pr klasse er gået fra 117 ned til ca. 65 elever.
Dette har medført at ca 95% (mod før ca. 8%) af alle afgangselever hvert år består deres ”Nationale Afgangs Eksamen” for derefter at gå videre i Gymnasiet.

I 2013 udnævnte Undervisningsministeriet skolen i Tourouba til ”EXAMINATION-CENTER” . Det betyder, at alle afgangselever fra de 7 omkringliggende landsbyer skal til Tourouba for at tage deres Nationale afgangseksamen, og det er en meget vigtig begivenhed for den lille landsby i Sahelbæltet.

Meget er forandret i Tourouba siden 2012. En ny fodboldklub ved navn ”Fodbold for Miljø” blev stiftet i 2014, og med fodboldtøj, to nye mål og bolde fra Danmark samt oplysning om miljø, hvor de unge har påtaget sig at samle plastikposer i hele landsbyen 2 x mdl., er klubben med til at styrke sammenholdet i nærområdet.

I 2015 blev væveforeningen ”Song Taaba” stiftet i Tourouba. DBL-KOONSO har doneret 4 symaskiner og indkøbt to nye væve foruden den ene de har i forvejen. Foreningens formål er på sigt, at oplære unge og ”udsatte piger” i at væve og sy samt give dem undervisning i ernæringslære og madlavning, så de herigennem har mulighed for at skabe sig selv en fremtid.

Indenfor de sidste ca. 50 år, er der ikke sket en udvikling i den lille landsby overhovedet, men det har siden 2012 vendt sig. Denne udvikling har bevirket, at indbyggerne har oprettet en Udviklingsforening, der sammen med Ældrerådet og en officiel udnævnt Rådgiver (som er vores samarbejdspartner i foreningen AESF (Association Education Sance Frontiere) har til opgave, at vejlede og støtte indbyggerne med løbende undervisning og oplysninger i takt med alt det nye der sker omkring dem fordi:

En dybere forståelse (der er gensidig) og det ansvar der følger med al ny udvikling, er alfa / omega, ja det allervigtigste, for overhovedet at holde projekterne bæredygtige også langt ind i fremtiden………………….

RESUME:
2012: Ny treklasses Primærgrundskole med indlagt solarlys og latrine
inkl. nye Burkinske skolemøbler.
2013: Total renovering af den gamle treklasses Primærgrundskole inkl.
danske skolemøbler.
2013: En 40`og en 20`container med hovedsagelig hospitalsudstyr,
1 ambulance, ultrascanner, monitors m.m. værktøj, skolemøbler,
symaskiner, computer, farmerredskaber, m.m.
2014: Stiftelse af foreningen ”Fodbold for miljø”
2014: En 40`container med hovedsagelig hospitalsudstyr, 1 ambulance,
ultrascannere, monitors, m.m., værktøj, symaskiner m.m.
2015: Stiftelse af væveforeningen ”Song Taaba”
2015.: En 40`container med hovedsagelig hospitalsudstyr, ultrascanner,
monitors m.m., værktøj, farmerredskaber, symaskiner, computer m.m.
2016: En 40`container med hovedsagelig hospitalsudstyr, 8 dialyseapp., ultrascannere,
monitorer, 4 tandklinikker komplet, værktøj m.m.
2017: En 40`container med hovedsageligt hospitalsudstyr, 6 dialyseapp, 4 røntgenapp.,
ultrascanner, endoscoper, øjenudstyr, 1 tandklinik komplet, værktøj m.m.

MCD (chef lægen) på det offentlige hospital i Tougan har fået et legat i BF, så han i sommeren 2015 var på et kursus i Frankrig for at udvide sine fagkundskaber indenfor bl.a. ultrascanning. Derudover har flere læger i over en 2årig periode været på kursus i at undersøge hjertepatienter via ultrascanning. I foråret 2017 åbnede de officielt op for modtagelse af hjertepatienter på det offentlige hospital i Tougan.

I januar 2017 blev den officielle overrækkelse af hospitalsudstyret for første gang overværet af selve landets Premierminister Paul Kaba Tiyeba og Sundhedsministeren S. Ouadraogou med flere. Da Premierministeren hørte, at vi har haft meget fint øjenudstyr deponeret i over 2 år gav han udtryk for, at nu vil han gå hjem til sit Ministerium og arbejde for at Tougan får bygget en øjenklinik. Samtidigt udtrykte han en stor glæde over al det fine udstyr vi har medbragt til Burkina Faso, incl. de 4 komplette tandklinikker. (Den 2. Maj 2017 modtog undertegnede flere billeder, hvoraf det fremgik, at de to af fire tandklinikker nu er blevet installeret på det offentlige hospital i Tougan.)

Donationerne fra Danmark har resulteret i, at alle 6 provinshospitaler i Regionen Boucle de Mouhoun er blevet opkvalificeret på baggrund af, at de nu kan tilbyde bedre undersøgelses og behandlingsmuligheder.
DBL-KOONSO og AESF har betinget sig, at det offentlige hospital i Tougan tilgodeses først med det udstyr som lægerne har brug for, og de professionelt kan betjene.
Det resterende udstyr bliver i tæt samarbejde med Regionens øverste ledelse (og nu også Sundhedsministeriet) doneret til henholdsvis hospitalerne i Regionen Boucle de Mouhoun, Universitetshospitalet i Bobo Dialasso og evt. nu også det nye universitetshospital ”Blaire Campoure” i Ouagadougou, som siden 2014 har og stadig står tomt for udstyr og inventar.

Det er AESF`s og DBL-KOONSO`s håb, at vi ved fælles hjælp kan være med til at give Burkinerne et løft, der vil række langt ind i fremtiden.

Med venlig hilsen

Aase Bonde
Formand .

afslut
Michel og Aase siger hermed tak til alle der har støttet op om vore projekter i Burkina Faso. Vi ser med forventning frem til, at vi måske kan få igangsat de kommende projekter
der alle tilsammen har en timeline på 4 mdr. med start i november i 2017.

Aase Bonde, Burkina, skolen i Tourouba Vestafrika.