Rejsebrev nr 5 marts 2017

Rejsebrev 5 marts 2017

Det er nu henholdsvis 5 og 4 aar siden den nye skole blev bygget, og den gamle skole totalrenoveret.
Tilsammen fungerer skolen I dag optimalt med ca 408 elever med 9 laerere tilknyttet.

Eleverne har I de sidste 5 aar mentalt taget et kvantespring, og rigtig mange d.v.s. ca 90 % af alle afgangselever gaar nu videre I Secondaerskolen.

Hvilken betydning denne udvikling vil faa for fremtiden, kan vi I dag kun gisne om. En ting er dog sikkert og vist, og det er, at langt de fleste, uanset hvilken uddannelse de end tager, vil aldrig glemme hvorfra de har deres roedder………………….

Fodboldklubben FODBOLD FOR MILJOE og vaeveforeningen SONG TAABAA er ogsaa paa den ene eller anden maade med til at styrke landsbyens mange unge mennesker gennem kontakter og nye muligheder.

Paa det sundhedsmaessige omraade er der ligeledes sket en meget positiv udvikling. Seks hospitaler I Regionen Boucle du Mouhoun er blevet opgraderet, som beskrevet I Rejsebrev 4, og Premierministeren og Sundhedsministeren har ved den officielle overraekkelse af udstyret lovet, at der vil blive bygget en bygning til etablering af en oejenklinik I Tougan, og at den nedlagte tandklinik samme sted vil blive genaabnet.

Desvaerre lykkedes det os ikke I aar at faa sponseret RENT DRIKKEVAND og en BROEND til en koekkenhave I landsbyen Tourouba. Vi haaber, at det kan blive muligt I 2018.

AL UDVIKLING TAGER TID

og derfor kan en udvikling fra for eksempel et stammesamfund med dertil hoerende stammementalitet til et videnssamfund nu engang KUN ske gennem en positiv og medmenneskelig forstaaelse af de forskellige mentale udviklingstrin ethvert land besidder.

Min kuffert er nu pakket, og om ganske faa dage er jeg atter klar til at rejse hjem til Danmark med en rygsaek der er fyldt med rigtig mange spaendende, inspirerende og meget laererige oplevelser fra det store vestafrikanske land Burkina Faso.

Kaerlig hilsen og endnu engang hjertelig tak for jeres opbakning til DBL/KOONSOs humanitaere arbejde I Burkina Faso, og ikke mindst en stor tak til vores samarbejdspartner Michel I Burkina Faso og min bestyrelse for et godt samarbejde. TAK.

Jeg haaber, at jeg med mine rejsebreve har formaaet, at give Burkinernes glaede og taknemmelighed over hjaelpen videre til jer alle I Danmark.

Aase I Burkina Faso

Ps. Som mange af jer sikkert har bemaerket fik jeg en virus paa min computer, og kan ikke arbejde paa den foer jeg faar den renset I Danmark. Jeg beklager det uheldige………….

Oensker du at stoette foreningen med de faktiske udgifter der altid foelger stoerre projekter, kan du blive medlem for 100 kr aarligt> Danskebank Kont nr. 1551 11011934

Aase Bonde, Burkina, skolen i Tourouba Vestafrika.