Udviklingen har medført

SKOLEN:

A: At den seksklasses Primærgrundskole i Tourouba er blevet udnævnt til ”Examination Center” for 7 små landsbyer, og antal elever pr klasse er blevet nedsat fra 117 til ca. 65. (De nye førsteklasser begynder deres skolegang under et halmtag for ikke at blande dem med de ældre.)

B: At skolen i dag har ca. 508 elever mod før 2012 ca. 312 elever. (Forældrene har forpligtet sig til at sende deres børn i skole, da de fik den nye skole i 2012.)

C: At 75-90% af skolens afgangselever hvert år består deres National Eksamen for at gå videre i Secondærskolen. (Før 2012 bestod 5-10% af eleverne deres årlige afgangseksamen.)

SUNDHED:

A: Seks offentlige hospitaler i Regionen Boucle de Mouhoun (Tougan, Toma, Dedougou, Nouna, Boromo og Solenzo) er blevet opkvalificeret på grund af, at de har fået bedre undersøgelses og behandlingsmuligheder.

B: Man har sendt læger på kursus i bl.a. ultralydsscanning. Dette har bevirket, at man fra maj 2017 nu modtager hjertepatienter til undersøgelse på det offentlige hospital i Tougan.

C: I 2017 blev to komplette tandklinikker etableret i Tougan. Tandlæge ansat. De resterende tre tandklinikker følger snarest muligt efter i Solenzo, Nouna og evt. Toma.

D: I januar 2018 har den nye fødeklinik i Lankoue (som har stået tom i ca. 1½ år) fået doneret alt indvendigt inventar. Fødeklinikken modtager nu fødende kvinder.

E: Der er doneret to Falck ambulancer. Den ene er stationeret i Tougan, og den anden i Lankoue. I januar 2018 fødte en ung kvinde sin førstefødte i ambulancen på vej til fødeklinikken i Lankoue. Det er en meget usædvanlig og banebrydende hændelse i Burkina Faso.

DET SOCIALE:

A: ”Fodbold for miljø” og væveforeningen ”Song Taaba” er med til at styrke det sociale netværk i Tourouba.