DBL-KOONSO`s mål og visioner er:

A: Undervisning i Tourouba, der kan styrke indbyggernes viden i.

1. Miljø – affald (økologisk køkkenhave og landbrug, dyrkning af chia)

2. Sundhed – forebyggelse – renlighed

3. En forståelse af det samfund (land og by) og den verden vi alle er en del af. (I dag er der en forståelseskløft mellem land og by-boerne, og det giver problemer.)
For at bibeholde det lave elevantal på 65-70 elever i Primærgrundskolen har Undervisningsministeriet i marts 2019 givet grønt lys til opførelse af en ny treklasses skolebygning i Tourouba for alle første, anden og tredje klasses elever.

B: Sundhed gennem

1. Vandprojektet: pkt 1. ”rent drikkevand” og pkt. 2. ”en 2 ha økologisk køkkenhave” vil give såvel kvinder som mænd arbejde, og en langt bedre og mere varieret kost end den de får i dag. Projektet vil hæve sundhedstilstanden i landsbyen betydeligt, og børnedødeligheden vil falde drastisk.

2. Et Sundhedscenter i Tourouba. På baggrund af hospitals-donationer fra Danmark har vores samarbejdspartner i BF i 2017 søgt Sundhedsministeriet om opførelse af et nyt Sundhedscenter incl. en fødeklinik i Tourouba.
I 2018 kom der en meddelelse tilbage fra Sundhedsministeriet om,
at de vil opføre et Sundhedscenter incl. en fødeklinik i Tourouba.
Sundhedsministeriet har ligeledes til de lokale myndigheder i Tougan givet udtryk for, at de vil bygge et nyt sygehus. For det første, fordi sygehuset i Tougan er gammelt, men også fordi de kan se, at der er en mulighed for, at man via DBL-KOONSO og AESF, kan
få fint udstyr og inventar doneret fra Danmark.
På baggrund af uroligheder i landet står disse to projekter desværre stille indtil videre.

C: Miljø: at gøre landsbyen Tourouba (ca. 3.000 indb.) selvforsynende gennem miljøvenlig udvikling via:

1. En køkkenhave (permakultur) til dyrkning af en lang række forskellige grønsager.

2. Produktion af chiafrø

3. Opbygning af en dyrefarm med køer, grise, høns og geder

4. Opbygning af en nursery planteskole. Plante træer.

5. Elektricitet via solceller

Vandprojektet ”rent drikkevand” og ”en køkkenhave” vil give såvel kvinder som mænd arbejde hele året rundt, og ikke som nu kun ca 3 mdr. af året.
Projektet er ganske enkelt basis-fundamentet til en bedre og mere menneskeværdig fremtid, hvorfra de selv kan komme videre.
For første gang vil der komme penge i omløb fra salg af grønsager. Derigennem får forældrene mulighed for at give deres børn en uddannelse, vedligeholde deres skole, og etablere nye muligheder så som planteskole, dyrefarm osv. .
I kølvandet af hele denne udvikling vil der opstå flere små og nye erhvervsmuligheder i landsbyen, der vil bevirke, at arbejdsløsheden, som i dag ligger på ca 85%, på sigt vil falde ned til kun ca 15% for både mænd og kvinder.
DBL-KOONSO`s visioner er derfor fortsat, at støtte op om flere af de 17 verdensmål ved: at styrke den lille landsby Tourouba, så den om ca 2-3 år kan udvikle sig til et pilotprojekt, der lægger fundamentet til en videre udvikling af områdets små landsbyer…
Tourouba vil til den tid da være et pejlemærke, ikke kun for de omkringliggende landsbyer, men for hele Sourou Provinsen.
DBL-KOONSO`s mål går gennem uddannelse, sundhed og miljø,
og vi er godt på vej…….
For at nå disse mål har vi brug for netop DIN HJÆLP

De 17 verdensmål

Aase Bonde, Burkina, skolen i Tourouba Vestafrika.